Dorost

Dorost

Pro koho?    Pro kluky a holky od 10 do 15 let

Kdy a kde?   Každý pátek 17.00 – 19.00 modlitebně naproti nádraží

Program

  • základy křesťanského života s promítnutím do praxe (aktuální témata)
  • poznávání Bible
  • nové křesťanské písně
  • nácviky programu k různým příležitostem (Vánoce, Velikonoce)
  • hry, sporty, výlety
  • budování přátelství
  • praktické dovednosti – vaření, pečení, vyrábění – práce se dřevem, papírem, drátem
  • misie – otevřenost pro zvaní spolužáků, kamarádů
  • větší akce – jednou za měsíc – pátek + přespání do soboty – plánované programy – film s křesť. tématikou, výlety, četba, hosté, hudební nácviky aj.

 vedoucí: Rút Kořínková a tým pomocníků

Dorost je podpořen městem Čelákovice