Mládež

Mládež se setkává ve sborové budově každý čtvrtek od 18.15.

Čtvrtek 18.15 h v modlitebně  

Chodí do ní především věková skupina 15 – 20+ let. Náplní tradičního setkání je slovo na připravené téma, společná diskuse, chvály a také nějaká hra nebo sport, pokud to počasí dovolí. Většinou je zajištěno malé pohoštění, takže se není potřeba bát hladového večera :).

Občas podnikáme bowlingové večery, případně jiné aktivity namísto „tradičního“ setkání.

Vždy poslední čtvrtek v měsíci máme společně s ostatními Večer modliteb a chval.

Pokud chcete zjistit, co se kdy bude dít nebo jestli náhodou nemáme speciální plán, neváhejte kontaktovat našeho kazatele – Petr Luhan, celakovice@cb.cz, 731 172 641