Bohoslužby

Nedělní shromáždění

Neděle 9.30 h, shromáždění trvá přibližně 80 minut.

Každou neděli se scházíme, abychom společně zpívali křesťanské písně, modlili se a vyslechli kázání zaměřené na výklad biblického textu. Chceme tak oslavovat Boha a budovat osobní vztah s Ním i spolu navzájem. Pro děti je po dobu shromáždění připraven jim přizpůsobený program v „besídce – nedělní škole“