Představení projektu

Záměr


Naším cílem je vybudovat kompletní zázemí pro rostoucí místní sbor (zhruba do 100 osob), kde kromě dostatečně velkého sálu budou i přilehlé místnosti pro rodiče s miminky, učebny pro dětské programy, klubovna pro mládež, kancelář pro kazatele a kuchyň. Zároveň jsme nechtěli zastavět celou plochu pozemku, aby mohla vzniknout alespoň nějaká zahrada.

Všechny prostory jsou koncipovány tak, aby mohly splňovat podmínku víceúčelovosti. Náš záměr totiž přesahuje hranice církve. Chceme, aby nová modlitebna byla místem setkávání nejen pro církevní účely, ale aby sloužila i různorodým vrstvám širší veřejnosti ve městě. Rádi bychom prostory modlitebny nabídli k pořádání koncertů, divadel, výstav, přednášek, vyučovacích aktivit, dětských klubů a v neposlední řadě jako místo ztišení pro kohokoliv. Z toho důvodu jsme celý projekt definovali jako variabilní, multifunkční a otevřený.


Výběr lokality


Pozemek v Čelákovicích jsme vyhlíželi už několik let a vhodných lokalit bylo skutečně poskrovnu. Proto jsme velmi vděční a vnímáme to jako výsadu, že můžeme nyní stavět právě naproti nádraží.

Vzhledem k charakteru našeho společenství jsme rádi, že umístění nové modlitebny odráží naši touhu být součástí dění ve městě. Zároveň je to místo, které je velmi dobře dostupné i pro lidi, kteří k nám dojíždějí z okolních měst a vesnic. Díky těmto benefitům jsme upřednostnili tuto lokalitu před ostatními možnostmi, přestože má tento pozemek svá prostorová omezení a bylo těžké se s celým naším programem vměstnat do jeho hranic.

Navíc jedinečné místo na nároží umožňuje vytvořit novou dominantu města – „kostel na nároží“.


Architektonické řešení


Investor charakterizoval svůj stavební záměr první větou textu zadání soutěže.: „Budovu a jednotlivé místnosti by měla charakterizovat dvě slova: otevřenost a multifunkčnost.“ Velmi jsme na tyto slova při návrhu mysleli – otevřenost a komunikativnost i víceúčelovost byly pojaty jako základní kameny návrhu.

Sledovali ještě i další parametry – uživatelskou příjemnost a lidskost stavby a hlavně prostředí, které vytváří uvnitř i vně. A také nám při přemýšlení a tvorbě prostorů a formy stavby pro modlitebnu a komunitní centrum šlo o to najít polohu pro uplatnění samozřejmé prostoty a zároveň důstojnosti budovy i jejího vnitřního prostoru.

To vše při respektování kontextu místa – odstupů od uliční čáry, rušnější provozy a vyšší hladina zástavby u hlavní ulice a klidnější a nižší partie v zadní části pozemku při ulici Palackého a současně respektování zastavovacích podmínek.
(link dokumentace)