KLUS – KLUb Seniorů

Každý pátek od 9.30 v nové budově naproti nádraží, Masarykova 2083.

Zveme Vás na společné posezení, popovídání, relaxaci, zpěv, muzikoterapii, masážní cvičení, tančírna či kruhové tance, společenské hry, kurzy vzdělávání, právní poradenství, vystoupení zajímavých hostů, hudební představení a další aktivity dle domluvy.

Drobné občerstvení zajištěno.

Kontakt:
Jana Vachková, tel. 608 321 990
Petr Luhan, tel. 731 172 641
e-mail: celakovice@cb.cz