Kdo jsme

Jsme společenství věřících křesťanů, kteří osobně přijali Ježíše Krista jako svého Spasitele a Pána a přijímají Bibli jako základ své víry a života. Chceme být otevřeným společenstvím, do něhož může kdokoli přijít a slyšet biblické odpovědi na životní otázky.

Sbor Církve bratrské v Čelákovicích je součástí Církve bratrské.

Z historie našeho společenství

Kazatelská stanice Církve bratrské (původně Jednoty českobratrské) byla založena v roce 1929. Již předtím se shromažďoval kruh věřících a sympatizantů nejprve v domě kováře Emila Jecha v Toušeni, poté v domku  zlatníka Josefa Moce a jeho manželky v Jilemnického ul. v Čelákovicích. Tento dům  Mocovi koupili již s tím, že jeho největší místnost využijí jako shromažďovací sál pro nedělní bohoslužby.  To se také stalo. Až do současné doby se uchoval sešit s rukopisnými  zápisy o prvním shromáždění, kterého se v neděli dne 17. března 1929 zúčastnilo asi 60 až 70 lidí – někteří z Čelákovic a blízkého okolí, ale většina byli mladí lidé z mateřského sboru  v Praze – Žižkově (odtud manželé Mocovi do Čelákovic přišli). Ze zápisků po dobu  několika desetiletí se můžeme dozvědět, kdo a na jaký biblický text  v Čelákovicích kázal, kolik lidí se zůčastnilo bohoslužeb atd.  Z té doby se dochovaly také zápisy o setkáních mládeže a o finančních sbírkách a jejich použití. 

Od r. 1929 působí v Čelákovicích Církev bratrská nepřetržitě až dosud. Do r. 1987 patřila kazatelská stanice (pozn. stanice = pobočka) v Čelákovicích organizačně pod sbor Praha 3 – Žižkov, pak do konce roku 2008 pod sbor v Praze – Horních Počernicích (původně rovněž stanice sboru Praha – Žižkov). V roce 2007 byla čelákovická stanice prohlášena Radou Církve bratrské samostatnou kazatelskou stanicí a od 1.1.2009 byl ustaven samostatný sbor Církve bratrské v Čelákovicích.

Po smrti manž. Mocových vyšla církev vstříc dědici, který shromažďovací  prostory v Jilemnického ul. potřeboval využít pro svou rodinu, a místo opustila. Od roku 1978 do června 1988 se Církev bratrská scházela v modlitebně Církve československé husitské (CČH) v Husově sboru v Čelákovicích.

V roce 1986 se podařilo zakoupit domek čp. 288 ve Vašátkově ul. v Čelákovicích. Domek, umístěný ve velmi výhodném místě v centru města nad parkem, byl v letech 1986-1988 přestavěn převážně svépomocí na modlitebnu. O podivuhodných okolnostech získání a přestavby domku viz osobní svědectví pamětníka Jana Luhana (odkaz). Zde konáme bohoslužby až do současné doby.

S růstem sboru se však ukazovala v narůstající míře omezení, daná velikostí, uspořádáním a technickým stavem stávající budovy modlitebny. Sbor proto po intenzivním hledání co nejlepšího řešení koupil v roce 2011 pozemek s domem naproti nádraží v Čelákovicích, na rohu Masarykovy a Palackého ulice. Peníze na koupi byly získány z vlastních ušetřených prostředků sboru, z darů, sbírek a půjček  od členů, přátel i od církevních a spřátelených subjektů. V tomto prostoru byl v roce 2018 otevřen nový multifunkční sborový dům.

V průběhu posledních několika let prožívá společenství CB v Čelákovicích zjevný početní nárůst. V současné době má sbor více než 60 plnoprávných členů. Průměrná návštěva při nedělních bohoslužbách je 60 lidí (vč. dětí). V čele sboru stojí volené šestičlenné staršovstvo. Kazatelem sboru je od 19. 6. 2022 Petr Luhan.

Krom bohoslužeb pro dospělé se koná pravidelně i nedělní škola pro děti (tzv. nedělní besídka), schůzky dorostu, mládeže, biblické skupinky, KLUb Seniorů. Jezdíme na společné sborové dovolené a English campy, občas i na výlety a víkendové pobyty.