Co předcházelo stavbě

2008-2009 Začíná být těsno. Do stávající modlitebny bývá občas problém se o nedělích vměstnat. Navíc nás trápí neopravitelný zvlhlý suterén, kde přestává být možné scházet se s dětmi. Besídky a mládeže se postupně stěhují do pronajatých prostor nebo do parku během letních měsíců.
2009 Koupě Husovky. V rámci řešení bydlení pro vikáře a jeho rodinu uvažujeme o koupi rodinného domu v Husově ulici s ideou možnosti přistavět na pozemku místnost pro shromažďování. Díky velké obětavosti členů a přátel sboru se nakonec koupě uskutečňuje. Současně je dlouhodobě sledována dostupnost a cena pozemku v ulici Palackého naproti nádraží.
2011 Koupě Palackého. Rozhodujeme se o prodeji domu v Husově ulici a kupujeme dům s pozemkem v Palackého ulici. Vedou nás k tomu minimálně tři skutečnosti. Dluhy na koupi Husovky jsou téměř splaceny. Snížení prodejní ceny pozemku na Palackého. Vyjádření odboru rozvoje města, který pro stavbu modlitebny jednoznačně preferuje lokalitu u nádraží. Ve všem vnímáme Boží načasování a otevřené dveře. Dům v ulici Palackého postupně využíváme jako prostory pro besídku, pro scházení dorostu a pro občerstvení během sborových dnů.
Únor 2011 Výběrové řízení na architekta. Stavební komise sboru vyzvala tři architekty (Tomáš Přindiš, Patrik Zamazal, Jiří Danda), aby zpracovali projekt nové modlitebny jako dostavbu stávajícího domu v Palackého.
Květen 2011 Dopracování studie. Po diskuzích a modlitbách je pro dopracování studie vybrán Tomáš Přindiš. Stavební komise rozhoduje v poměru 4:2.
Červen-Srpen 2011 Nesouhlasné stanovisko. Stavební odbor CB zaujímá k navrhovanému řešení jednoznačné, ale nesouhlasné stanovisko. Po emotivně vypjatých diskuzích místní staršovstvo dospívá k názoru, že začne projekt řešit od nuly. Díky ochotě otevřeně diskutovat je krizová situace nakonec přínosem pro obě strany a pro další postup je rozhodnuto o úzké spolupráci mezi CB Čelákovice a Stavebním odborem CB.
Září 2011 Výběrová komise. Je sestavena výběrová komise ve složení Jenda Světlík, Jakub Hlaváč (oba za StO), Marshall Brown, Petr Luhan a Marek Kořínek (všichni za CB Čelákovice). Komise má za úkol vybrat architekty, zadat výběrové řízení, vyhodnotit odevzdané studie a vybrat vítězný projekt. Platné hlasování je vždy jen 2/3 většinou.
Listopad 2011 První kolo výběrového řízení. Z 9 architektů jsou na základě dostupných informací z internetu a společné diskuze nakonec vybráni 4 postupující.
Prosinec-Únor 2012 Druhé kolo výběrového řízení. Setkáváme se postupně se čtyřmi architekty a procházíme jejich stavby. Všechny schůzky jsou velmi podnětné. Do dalšího kola postupují 3 architekti.
24.3. 2012 Zadávací dokumentace. Výběrová komise vytvořila zadávací dokumentaci, která popisuje záměr projektu, potřebu jednotlivých prostorů, účel stavby a finanční strop. (link)
Velký Pátek 2012 Zadání studií. Tříměsíční lhůtu na zpracování studie dostávají celkem tři architekti: Ing. arch. Magdalena Hlaváčková (Headhand architekti), MgA. Patrik Zamazal a MgA. Pavel Griz (Molo Architekti s.r.o.) a Prof. Ing. Arch. Ladislav Lábus.
10.7. 2012 Prezentace studií. Jednotlivé studie jsou prezentovány před výběrovou komisí. Máme k dispozici unikátní model okolí pozemku (díky Patriku Zamazalovi) ve vhodném měřítku k zasazení všech odevzdaných modelů modliteben.
Srpen 2012 Údržba staré budovy. Stará budova v Palackého ulici bude ještě „dlouho“ využívaná, kvůli našemu skluzu v projektu. Malujeme proto vnitřní prostory a provádíme základní údržbu zahrady.
Červenec – Říjen 2012 Diskuze a argumentace. Dlouhé čtyři měsíce trvají naše diskuze a argumentace pro a proti jednotlivým projektům, živě, telefonicky nebo emailem. Je nám líto, jak rychle ubíhá čas a jak moc udržujeme architekty v napětí a nejistotě, ale vnímáme, že je třeba dospět k vzájemnému souladu uvnitř výběrové komise.
31.10. 2012 Rozhodnutí. V prostorách KFC na Černém Mostě v pozdních nočních hodinách dospíváme k rozhodnutí a hlasujeme v poměru 4:1 pro studii Ladislava Lábuse.
2.12. 2012 Hlasování ve sboru. Na členském shromáždění je jednohlasně potvrzeno, že nadále bude projekt zpracovávat ateliér Ladislava Lábuse.
22.1. 2013 Happening na závěr. Na závěr se setkávají členové výběrové komise se všemi zúčastněnými architekty a spolupracovníky z jejich ateliérů. V otevřené atmosféře u umělohmotné:-) sklenky šampaňského si architekti vzájemně představují své studie a sdílí své záměry a postupy. Z hlediska výběrové komise to je velmi příjemná tečka za celým jejím fungováním a věříme, že to je podnětné i pro samotné architekty.